Hovedbilde
Ny rapport om forebyggende tiltak i skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Rapport fra UNI Research, UIT, NTNU og regionsenter for barn og unges psykiske helse. Forfattere: Siv Skotheim (RKBU Vest), Helene Eng (RKBU Nord) og Ann Mari Undheim (RKBU Midt-Norge) 

Hensikten med rapporten var å utforme en kunnskapsoppsummering som Helsedirektoratet kan legge til grunn i utviklingen av norske retningslinjer for skolehelsetjenesten. ( Fra forebygging.no)

Les rapporten her

 
Redaksjonelt ansvar KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel.: +47 769 67 310, E-post: post@tidligintervensjon.no